پیش ثبت نام پایه اول پسرانه و دخترانه جوانه ها آغاز شد

شعبه دبستان محمودی هاشمی دبستان محمودی هاشمی

شماره تماس::

05135255211

| آدرس::اقدسیه 3 فرشی 10


جشن یلدا

پذیرایی و اجرای نمایش


افتخارات جوانه ها

مسابقات هاپکیدو

کسب مقام دوم کشوری دررشته هاپکیدوآرشیو مقالات جوانه ها

نقشه مفهومی ریاضیات دوم

نقشه مفهومی ریاضیات دوم

نقشه مفهومی ریاضیات پایه دوم ابتدایی

ادامه مطلب
نقشه مفهومی علوم دوم

نقشه مفهومی علوم دوم

نقشه مفهومی علوم پایه دوم ابتدایی تهیه شده توسط سرکار خانم حسین زاده

ادامه مطلب

clockPNG
calender

55

قبل از ظهر

03:05

یکشنبه -06 بهمن ماه