پیش ثبت نام پایه اول پسرانه و دخترانه جوانه ها آغاز شد

شعبه دبستان شهید حسن رضایی دبستان شهید حسن رضایی

شماره تماس::

05136657084

| آدرس::آزادی 93 شهید قربانی 10


شغل پدر

توصیف دانش آموزان از شغل...


افتخارات جوانه ها

حکم قهرمانی

حکم قهرمانی محمدمهدی براتی

کسب مقام اول در مسابقه ی روخوانی و روان خوانی قرآن

کسب مقام اول در مسابقه ی روخوانی و روان خوانی قرآن , توسط دانش آموز عزیز امیر علی مویدی

کسب مقام ورزشی

کسب مقام استانی در مسابقات جودوآرشیو مقالات جوانه ها

نقشه مفهومی ریاضیات دوم

نقشه مفهومی ریاضیات دوم

نقشه مفهومی ریاضیات پایه دوم ابتدایی

ادامه مطلب
نقشه مفهومی علوم دوم

نقشه مفهومی علوم دوم

نقشه مفهومی علوم پایه دوم ابتدایی تهیه شده توسط سرکار خانم حسین زاده

ادامه مطلب

clockPNG
calender

06

قبل از ظهر

03:44

دوشنبه -07 بهمن ماه