پیش ثبت نام پایه اول پسرانه و دخترانه جوانه ها آغاز شد

شعبه دبستان حضرت حمزه دبستان حضرت حمزه (ع)

شماره تماس::

05136770061

| آدرس::شاهنامه 63


حیاط پویا

آماده سازی حیاط مدرسه

جشن الفبا

جشن الفبا کلاس اولی های...

جشن الفبا

جشن الفبا دانش آموزان پایه...

اطلاعیه هاآرشیو مقالات جوانه ها

نقشه مفهومی ریاضیات دوم

نقشه مفهومی ریاضیات دوم

نقشه مفهومی ریاضیات پایه دوم ابتدایی

ادامه مطلب
نقشه مفهومی علوم دوم

نقشه مفهومی علوم دوم

نقشه مفهومی علوم پایه دوم ابتدایی تهیه شده توسط سرکار خانم حسین زاده

ادامه مطلب

clockPNG
calender

46

قبل از ظهر

04:23

دوشنبه -07 بهمن ماه