پیش ثبت نام پایه های دوم سوم چهارم پنجم ششم -دختر - پسر - در همه شعب مدارس جوانه ها آغاز شد

شعبه جوانه ها موسسه زبان های خارجی

شماره تماس::

09032468790 - 36218798

| آدرس::بلوار فلاحی 45 - پلاک 5
آرشیو مقالات جوانه ها

پروتکل های بهداشتی

پروتکل های بهداشتی

رعایت پروتکل های بهداشتی در هنگام حضور در مدرسه الزامی است

ادامه مطلب
کلاس های آنلاین

کلاس های آنلاین

ادامه مطلب

clockPNG
calender

28

قبل از ظهر

08:29

سه شنبه -08 مهر ماه