پیش ثبت نام پایه اول پسرانه و دخترانه جوانه ها آغاز شد

شعبه پیش دبستانی شعبه سوم

شماره تماس::

051-36232239

| آدرس::بین فلاحی 62 و چهارراه حسابی


بازی

دقت ، سرعت و تمرکز

بازی

بازی تعادلی

اطلاعیه هاآرشیو مقالات جوانه ها

نقشه مفهومی ریاضیات دوم

نقشه مفهومی ریاضیات دوم

نقشه مفهومی ریاضیات پایه دوم ابتدایی

ادامه مطلب
نقشه مفهومی علوم دوم

نقشه مفهومی علوم دوم

نقشه مفهومی علوم پایه دوم ابتدایی تهیه شده توسط سرکار خانم حسین زاده

ادامه مطلب

clockPNG
calender

03

قبل از ظهر

02:58

یکشنبه -06 بهمن ماه