روز آخر سال تحصیلی

1398-03-19

روز آخر سال تحصیلی و اهدای جایزه به نفرات برتر مسابقه ی واژه های فارسی و گروه‌های ممتاز  با حضور برخی از اولیای عزیز در کلاس پویای فرشچیان(سرکارخانم رحیمی)

دبستان غیرانتفاعی جوانه‌‌های ۶

تصاویر مرتبط
clockPNG
calender

52

قبل از ظهر

00:19

دوشنبه -18 آذر ماه