کلاسهای آنلاین شعبه 2

1399-08-17

بعد از ورود به کلاس , بر روی گزینه مهمان کلیک نمایید

 

=================================

کلاس اول 1 - سرکار خانم حسینی

=================================

کلاس اول 2 - سرکار خانم عرج پور

=================================

کلاس اول 3 -سرکار خانم فرضی پور

=================================

کلاس اول 4 - سرکار خانم شریفیان

=================================

کلاس دوم 1 - سرکارخانم شریفی
=================================

کلاس دوم 2 - سرکار خانم عباس زاده

=================================

کلاس دوم 3 - سرکار خانم خوشی

=================================

کلاس دوم 4 - سرکار خانم مژدگانلو

=================================

کلاس دوم 5 - سرکار خانم خالقی

===============================

کلاس زبان انگلیسی پایه اول

================================

کلاس زبان انگلیسی پایه دوم

================================

تصاویر مرتبط
clockPNG
calender

16

قبل از ظهر

09:25

پنجشنبه -02 بهمن ماه