اطلاعیه

1397-08-01

قابل توجه اولیای محترم

باتوجه به هماهنگی های به عمل آمده با راهنمایی و رانندگی, در نظر است فردا, سه شنبه, با حضور افسران راهنمایی و رانندگی در مدرسه آموزش های لازم درخصوص استفاده از سرویس مدرسه, عبور از تقاطع و رانندگی ایمن و مطمین آموزش داده شود.
 
لذا پسران گلی که لباس نیروی انتظامی دارند, می توانند فردا با لباس مذکور به مدرسه بیایند.
 
باسپاس- دفتر دبستان

clockPNG
calender

37

بعد از ظهر

15:46

یکشنبه -29 فروردین ماه