پذیرایی از دانش آموزان

پذیرایی از دانش آموزان

1397-08-04

خواندن زیارت عاشورا
پذیرایی از دانش آموزان 
تشکر از عزیزانی که نذرشان را با دختران گلمان شریک شدند .
نذرتان قبول انشاالله

تصاویر مرتبط
clockPNG
calender

32

بعد از ظهر

14:30

یکشنبه -29 فروردین ماه