درست کردن اشکال هندسی

درست کردن اشکال هندسی

1397-08-09

درست کردن اشکال هندسی با استفاده از چوب خط و نخود (برای گوشه ) توسط دانش آموزان پر تلاش کلاس اول پروفسور سمیعی سرکار خانم وفایی

تصاویر مرتبط
clockPNG
calender

00

بعد از ظهر

15:11

یکشنبه -29 فروردین ماه