اطلاعیه فلوراید تراپی

اطلاعیه فلوراید تراپی

1397-08-23

 
بعد از فلورايد تراپي تا يك ساعت حتي آب هم نخوريد.
 
شب بعد فلورايد تراپي مسواك هم نزنند.
سپاس از همکاری شما عزیزان

clockPNG
calender

53

بعد از ظهر

15:55

یکشنبه -29 فروردین ماه