اطلاعیه جلسه

1397-08-27

ضمنا اين جلسه براي اولياي پايه اول و دوم 3 (سركار خانم غفراني) مي باشد.
 
مدير دبستان جوانه‏هاي2-محمدحسن عليزاده

clockPNG
calender

33

بعد از ظهر

15:38

یکشنبه -29 فروردین ماه