بازارچه کارآفرینی

1397-11-30

والدین گرامی ، دانش آموزان عزیز
با سلام واحترام
یکی از ابعاد آموزش وپرورش تآکید بر پرورش استعدادها وخلاقیت های دانش آموزان در برگزاری بازارچه کارآفرینی است که میتواند توانمندی دانش آموزان را برای ورود به زندگی واقعی افزایش دهد
طرح بازارچه کار آفرینی برمبنای تولید وسایل مورد نیاز یا ابتکاری دانش آموزان برنامه ریزی شده است که باعث توسعه نوآوری وخلاقیت در عرصه کسب وکار میشود .
لذا آموزشگاه درنظر دارد باتوجه به اهداف مطرح شده در تاریخ یکشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۵ بازارچه کارآفرینان کوچک را در محل مدرسه برگزارنماید .
بنابرین در صورت تمایل به ارائه کار توسط پسر گلمون ، مراتب آمادگی خودرا تا تاریخ ۹۷/۱۲/۱ به معاونت پرورشی / خانم بادیانی ، اعلام نمایید.
منتظر حضور فعال شما اولیای محترم به همراه عزیزانتان در بازارچه کارآفرینان کوچک هستیم.
با تشکر
مدیردبستان / آذری

clockPNG
calender

29

قبل از ظهر

05:20

چهار شنبه -31 شهریور ماه