گروه سنی

1398-05-09

گروه سنی :۶ تا ۱۱ سال
 
کودک در این دوره شروع به نشان دادن ناهنجاری هایی میکند، به عنوان مثال لباسهای خود را به گوشه ای پرتاب می کند و ...
 
این رفتار والدین را ناراحت کرده باعث می شود تصور کنند تربیت انها موثر نبوده،در صورتی که این عکس العمل کاملاً طبیعی بوده و زمانی که کودک به استقلال  کامل برسد تمام رفتارهای صحیح پدر و مادر بروز می کند.
 
بهتر است در این زمان با خشونت با او رفتار نکرده و با صحبتهای تحقیر آمیز آنها را سرزنش نکنیم.
 
بهترین توضیح دادن در مورد عواقب این موارد است. به طور مثال زمانی که با دستهای کثیف به سر میز می آید می توان به جای جر و بحث خشونت او را از بیماریهایی که ممکن است با این روش دچار شود اگاه کرد
 
اینگونه هم به او آزادی عمل برای تصمیم گیری و القای حس استقلال داده شده و  هم از عمل زشت او جلوگیری شده.

تصاویر مرتبط
clockPNG
calender

02

بعد از ظهر

20:00

یکشنبه -04 شهریور ماه