خطاهای تربیتی

1398-06-16

خطاهای تربیتی والدین
 
والدین خوب، خوب به دنیا نیامده‌اند؛ بلکه خود را پرورش داده‌اند، با عشق فراوان، احترام و رفتاری که ارزشمند به نظر می‌رسد. تربیت کودکان وظیفه بزرگی است. با تربیت صحیح می‌توان موانع بسیاری را از سر راه کودک برداشت تا کودک در بزرگ‌سالی خوشبخت، با اعتمادبه‌نفس و مسئولیت‌پذیر شود. اغلب والدین بر این باورند که پیاده‌سازی ارزش‌ها و خواسته‌های‌شان در عمل کار دشواری است. استفاده از یک شیوه‌ صحیح فرزندپروری که هر دو والد با آن موافق باشند می‌تواند این دشواری را آسان‌تر کند.
 
بدترین خطایی که برخی والدین به غلط آن را شیوه تربیتی می‌دانند، خشونت است. خشونت فیزیکی و خشونت عاطفی، تحقیر‌کردن، جملات آسیب‌زننده و تخریب و تمسخر کودک.

clockPNG
calender

36

قبل از ظهر

03:19

یکشنبه -06 بهمن ماه