ثبت نام کلاس چرتکه

1398-08-20

اطلاعيه ثبت نام كلاس هاي چرتكه (UCMAS)
 
 
⭕️اهداف دوره
1)تقويت خلاقيت و حافظه
2)تقويت توانايي تمركز
3)افزايش مهارت هاي حل مسئله
 
⭕️شرايط عمومي
1)وجه دريافت شده به حساب شركت واريز و قابل برگشت نخواهد بود.
2)ظرفيت كلاس ها محدود است؛ بنابراين اولويت به ترتيب مراجعه كنندگان خواهد بود.
3)مسئوليت اياب و ذهاب دانش آموزان به عهده ولي محترم خواهد بود.
4)در بعضي از جلسات حضور ولي الزامي است.
5)پيش بيني ناهار براي فرزندتان داشته باشيد.
 
⭕️شرايط اختصاصي ترم مقدماتي چرتكه (گروه الف)
مدت: 10 جلسه 90 دقيقه‏ ای 
روزهاي اجرا:دوشنبه ها (يك روز در هفته) 
ساعت برگزاري: 13:15 تا 14:30   
هزينه آموزش و پك آموزشي :   1/800/000 ريال
شروع كلاس ها: از دوشنبه 27 آبان 98
مهلت ثبت نام: شنبه 25 آبان
 
⭕️شرايط اختصاصي ترم مقدماتي چرتكه (گروه ب)
مدت: 10 جلسه 90 دقيقه‏ ای 
روزهاي اجرا:چهارشنبه ها (يك روز در هفته)        
هزينه آموزش و پك آموزشي :   1/800/000 ريال
ساعت برگزاری: 12:30 تا 14
شروع كلاس ها: از چهارشنبه 22 آبان 98
مهلت ثبت نام: سه شنبه 21 آبان
 
 
⭕️شرایط اختصاصی ترم دو و ترم سه چرتكه
مدت: 10 جلسه 90 دقيقه‏ اي 
هزينه آموزش و کتاب:1/200/000 ريال
روزهاي اجرا:دوشنبه ها (يك روز در هفته) 
ساعت برگزاري: 13:15 تا 14:30   
شروع كلاس ها: از دوشنبه 27 آبان 98
مهلت ثبت نام: شنبه 25 آبان
باتشكر- دبستان جوانه هاي2

clockPNG
calender

13

قبل از ظهر

04:31

شنبه -17 خرداد ماه