کارگاه خلاقیت و تدریس

کارگاه خلاقیت و تدریس

1398-09-03

کارگاه خلاقیت وتدریس دروس با اهداف  پيش بینی شده آموزشی وپرورشی  در کلاس احمدی روشن ، شادی وانگیزه عالی گل پسرای پر تلاشم امروز دیدنی بود...
بخش از تصاویر برای لذت بردن شما عزیزان ارسال شد....
به امید شادی در یادگیری ونیکی در رفتار
و کسب بهترین ها برای تک تک دانش آموزان عزیزم...
کلاس ششم خانم نیکوفکر

تصاویر مرتبط
clockPNG
calender

47

قبل از ظهر

03:46

شنبه -17 خرداد ماه