مهارت های زندگی

1398-09-17

(قسمت اول)
 
 مهارت های زندگی مهارت هایی هستند که توانایی اجتماعی و روحی فرد را افزایش می دهند و موجب می شوند تا او بتواند به نحوی بهتر و موثرتر با مشکلات و دشواری های زندگی مواجه شود. هر قدر مهارت های زندگی فردی بالاتر باشد، او بهتر می تواند سلامت روان و رفتار خود را حفظ کند و به شیوه ای منطقی و کارآمد مشکلات پیش آمده را برطرف کند.
 
 مهارت های زندگی قدرت سازگاری افراد را بالا می برد، شخص می توان مسئولیت های اجتماعی و شخصی زندگی را بهتر بپذیرد و توانمندی هایش را بروز دهد و از آسیب های ناشی از ناتوانی در حل مشکلات در امان بماند.
 
 سازمان بهداشت جهانی مهارت های دهگانه ای را معرفی کرده است که هر کس باید این توانایی ها را برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق کسب کند:
 
 مهارت خودآگاهی
 مهارت همدلی
 مهارت روابط بین فردی
 مهارت ارتباط موثر
 مهارت مقابله با استرس
 مهارت مدیریت هیجان
 مهارت حل مسئله
 مهارت تصمیم گیری
 مهارت تفکر خلاق
 مهارت تفکر نقادانه

clockPNG
calender

39

قبل از ظهر

06:25

سه شنبه -08 مهر ماه