اظلاعیه بازاراچه کارآفرینی (شعبه هفتم )

اظلاعیه بازاراچه کارآفرینی (شعبه هفتم )

1398-11-29

این اموزشگاه در نظر دارد باتوجه به شروع هفته ی اقتصاد مقاومتی و کار آفرینی ؛ اقدام به برگزاری بازارچه ی کارآفرینی و دستسازه های دانش اموزی نماید . دانش اموزان عزیز میتوانند محصولات تولیدی خودرا اعم از( کارهای تزیینی و خوراکی )در روزهای شنبه و یکشنبه ؛ 3و 4اسفندماه در محل آموزشگاه به فروش برسانند . 
دانش آموزان داوطلب اسامی و نوع محصول خود را تاتاریخ 30 بهمن به معاون پرورشی تحویل نمایند . باتشکر
 
 
 
***************************
مجموعه مدارس جوانه ها 

clockPNG
calender

21

بعد از ظهر

23:52

یکشنبه -26 اردیبهشت ماه