اولیای محترم توجه فرمایید

اولیای محترم توجه فرمایید

1398-12-04

دراین ایام خواهشمندم که برنامه ریزی بفرمایید و ترجیحافرزندشما صبحانه رادراول وقت درمنزل میل کند وسپس راهی مدرسه شود.
 
موادخوراکی که همراه فرزندتان می کنید ترجیحا طوری بسته بندی شود یا که زمان استفاده نیاز به تماس بادست فرزندتان نباشد وبه هیچ عنوان خوراکی که باعث اسهال شدن فرزندتان میشودهمراه وی نکنید.
 
تاکیدمیکنم دراین ایام درمسیر آموزشگاه ومنزل بدون هماهنگی شما ازسوپر خوراکی غیراستانداردخریداری نکنند و لطفا دراین ایام نظارت برخرید خوراکی فرزندتان داشته باشید. 
 
هرروز صبح ناشتا یک قاشق عسل به فرزندتان بخورانیدوترجیحا بااب ولرم وآبلیموباشد مقاومت ایمنی بدن رابالا می برد
 
درصورت داشتن علائم سرماخوردگی، بااطلاع دادن به دفترمدرسه ،فرزندشمادرمنزل استراحت کند تابهبودی کامل کسب شود .غیبت  ايشان موجه خواهد بود.
 
هرروز اول وقت ميزونيمكت ها ودستگيره ها توسط متصدي خدمات مدرسه ضدعفوني ميشود.
 
باتشكر از همكاري شما

clockPNG
calender

56

قبل از ظهر

07:54

پنجشنبه -30 دی ماه