آموزشگاه مجازی جوانه ها 1

آموزشگاه مجازی جوانه ها 1

1398-12-10

 

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f
را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

**********************************************************

*************************************************مهر ماه 1399*********************************************

مهر ماه 1399 سرکار خانم مزینانی تدریس هدیه های آسمانی درس اول پایه سوم

مهر ماه 1399 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن اذان و اقامه پایه سوم

مهر ماه 1399 سرکار خانم زارع تدریس هدیه های آسماتی درس اول پایه سوم

مهر ماه 1399 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن سوره حمد پایه سوم

مهر ماه 1399 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن صفحه 8 پایه سوم

مهر ماه 1399 سرکار خانم زارع تدریس علوم زنگ اول پایه چهارم

مهر ماه 1399 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن صفحه 1و2 پایه چهارم

مهر ماه 1399 سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 2 پایه چهارم

مهرماه1399 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن (مراحل خواندن نماز) پایه چهارم

مهرماه 1399 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن صفحه 3 پایه چهارم

مهرماه 1399 سرکار خانم مزینانی حل تمرین فارسی درس اول (قسمت1) پایه سوم

مهر ماه 1399 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن صفحه 9 (ذکر قنوت) پایه سوم

مهرماه 1399 سرکار خانم مزینانی حل تمرین فارسی درس اول (قسمت2) پایه سوم

مهر ماه 1399 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن (ذکر سجده) پایه سوم

مهر ماه 1399 سرکار خانم عفتی تدریس قرآن صفحات 10و11 پایه سوم

مهر ماه 1399 سرکار خانم زارع تدریس نگارش فارسی درس اول پایه سوم

مهرماه 1399 سرکار خانم زارع تدریس فارسی درس اول پایه سوم

مهر ماه 1399 سرکار خانم سوداگر حل مسئله ریاضی صفحه 2 قسمت 2 پایه چهارم

مهرماه 1399 سرکار خانم زارع تدریس اجتماعی درس چهارم پایه چهارم

مهرماه 1399 سرکار خانم زارع تدریس هدیه های آسمانی درس دوم پایه چهارم

مهرماه 1399 سرکار خانم مزینانی تدریس علوم صفحه 9 پایه سوم

مهر ماه 1399 سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 8 پایه سوم

clockPNG
calender

22

بعد از ظهر

17:13

دوشنبه -05 آبان ماه