آموزشگاه مجازی جوانه ها 1

آموزشگاه مجازی جوانه ها 1

1398-12-10

 

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f
را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

**********************************************************

=======تاریخ 27 اردیبهشت 1399=======

تاریخ 27 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوتر مرور مطالب وتمرینات دوره ای صفحه 47 سوال 2 نرم افزار ورد پایه سوم

=======تاریخ 24 اردیبهشت 1399=======

تاریخ 24 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوتر مرور مطالب وتمرینات دوره ای صفحه 47 سوال 1 نرم افزار ورد پایه سوم

 ======= تاریخ 21 اردیبهشت 1399 =======

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکارخانم طلوعی تدریس کامپیوتر مبحث مدیا پلیر پایه چهارم

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم هنرمندی تدریس ریاضی صفحه 139 پایه سوم 

تاریخ 21 اردیهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم هنرمندی تدریس ریاضی صفحه 140 و141 پایه سوم

======= تاریخ 20 اردیبهشت 1399 =======

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوتر پروژه 3 صفحه 46 سوال 2 نرم افزار ورد پایه سوم

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار  خانم بازدار تدریس فارسی درس حکایت افتادن از آسمان  پایه سوم

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم بازدار تدریس فارسی درس 17  پایه سوم

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی مبحث تقسیم صفحه 146 پایه سوم

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم بازدار تدریس فارسی درس نیایش صفحه 128 پایه سوم

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوادگر تدریس مطالعات اجتماعی درس 20 پایه چهارم

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس هدیه آسمانی درس 19 پایه چهارم   

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکارخانم طلوعی تدریس کامپیوتر آموزش نرم افزار پاورپوینت قسمت سوم پایه چهارم

تاریخ 20 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکارخانم طلوعی تدریس کامپیوتر آموزش نرم افزار پاورپوینت قسمت چهارم پایه چهارم

=======تاریخ 17 اردیبهشت 1399========

تاریخ 17 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم زارع تدریس علوم درس 13 پایه چهارم

تاریخ 17 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم بازدار تدریس علوم صفحه 100 پایه سوم

تاریخ 17 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم بازدار تدریس هدیه های اسمانی درس 16 قسمت اول پایه سوم

تاریخ 17 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم بازدار تدریس هدیه های آسمانی درس 16 قسمت دوم پایه سوم

تاریخ 17 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوتر مروروانجام پروژه نرم افزار ورد پایه سوم

تاریخ 17 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکارخانم طلوعی تدریس کامپیوتر آموزش نرم افزار پاورپوینت قسمت اول پایه چهارم

تاریخ 17 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکارخانم طلوعی تدریس کامپیوترآموزش نرم افزار پاورپوینت قسمت دوم پایه چهارم

تاریخ 21 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکارخانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 152 پایه چهارم

تاریخ 17 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 153 پایه چهارم

 ======= تاریخ 16 اردیبهشت 1399 =======

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکارخانم حسین زاده تدریس ریاضی مبحث آمار و احتمال قسمت اول پایه چهارم

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکارخانم سوداگر تدریس ریاضی فصل 7 صفحه 148  پایه چهارم

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه یک شعبه یک سرکارخانم سوداگر تدریس ریاضی فصل 7 صفحه 149  پایه چهارم

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه یک شعبه یک سرکارخانم سوداگر تدریس ریاضی فصل 7 صفحه 150 پایه چهارم

تاریخ 16 اردیبهشت 1399 شعبه یک شعبه یک سرکارخانم مزینانی تدریس ریاضی مبحث تقسیم صفحه 145 پایه سوم

=======تاریخ 15 اردیبهشت 1399========

تاریخ 15 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم طلوعی تدریس کامپیوتر مزایای اینترنت پایه دوم

تاریخ 15 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 143 پایه سوم

تاریخ 15 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم زارع تدریس اجتماعی درس 20 پایه چهارم

تاریخ 15 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 143 پایه چهارم

تاریخ 15 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 144 پایه چهارم

=========تاریخ 14 اردیبهشت 1399=========

تاریخ 14 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 142 پایه سوم

تاریخ 14 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 138 مرور فصل پایه چهارم

تاریخ 14 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 139 مرور فصل پایه چهارم

تاریخ 14 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 142 پایه چهارم

تاریخ 14 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس ریاضی محیط و مساحت پایه چهارم

تاریخ 14 اردیبهشت 1399  شعبه یک سرکار خانم طلوعی تدریس کامپیوترمرور نرم افزار پاور پوینت تا صفحه 10 پایه چهارم

تاریخ 14 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم زارع تدریس اجتماعی درس 17 پایه چهارم

تاریخ 14 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم بازدار تدریس اجتماعی درس 22 صفحه 68 پایه سوم

تاریخ 14 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم بازدار تدریس اجتماعی درس 22 صفحه 69 پایه سوم

=========تاریخ 13 اردیبهشت 1399==========

تاریخ 13 ردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 137 قسمت اول پایه چهارم

تاریخ 13 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 140 پایه سوم

13 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 137 قسمت دوم پایه پهارم

13 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوتر مرور ودوره نرم افزار ورد وپروژه عملی پایه سوم

13 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس هدیه های آسمانی درس 17 پایه چهارم

13 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس ریاضی مبحث اشکال هندسی قسمت پنج پایه چهارم

========== تاریخ  10 اردیبشهت 1399 ========

تاریخ 10 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکارخانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 139 پایه سوم

تاریخ 10 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس ریاضی اشکال هندسی قسمت دوم پایه چهارم

تاریخ 10 اردبهشت  1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 134 پایه چهارم

تاریخ 10 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 135 پایه چهارم

تاریخ 10 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس ریاضی اشکال هندسی قسمت سوم پایه چهارم

تاریخ 10 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس علوم درس 13 پایه چهارم

تاریخ 10 اردیبهشت 1399 شعبه یک خانم اکبری تدریس کامپیوتر آموزش چاپ یک فایل و تنظیمات آن در نرم افزار ورد پایه سوم

تاریخ 10 اردیبهشت 1399 شعبه یک خانم حسین زاده تدریس ریاضی اشکال هندسی قسمت چهارم پایه چهارم

تاریخ 10 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 136 قسمت اول پایه چهارم

تاریخ 10 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 136 قسمت دوم پایه چهارم

=======تاریخ 9 اردیبهشت 1399======

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 133 پایه چهارم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس هدیه های آسمانی درس 20 پایه سوم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس علوم درس 13 (زیستگاه ) قسمت اول پایه چهارم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس علوم درس 13 (زیستگاه ) قسمت دوم پایه چهارم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس علوم گوناگونی گیاهان قسمت دوم پایه چهارم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 137 پایه سوم

تاریخ 9 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس ریاضی اشکال هندسی قسمت اول پایه چهارم

=======تاریخ 8 اردیبهشت 1399=====

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 136 پایه سوم

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 130 قسمت دوم پایه چهارم

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 131 پایه چهارم

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس فارسی درس 17 قسمت دوم پایه چهارم

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 131 سوال 2 پایه چهارم

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 132 پایه چهارم

تاریخ 8 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس هدیه درس 16 پایه چهارم

=====تاریخ 7 اردیبهشت 1399=====

تاریخ 7  اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 128 پایه چهارم

تاریخ 7  اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 129 پایه چهارم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس علوم  درس گوناگونی گیاهان قسمت اول پایه چهارم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس هدیه های آسمانی درس 15 پایه چهارم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس ریاضی مبحث خطوط موازی پایه چهارم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس فارسی درس 17 قسمت اول پایه چهارم

تاریخ 7 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 130  قسمت اول پایه چهارم 

======تاریخ 6 اردیبهشت 1399=====

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 125 قسمت اول پایه چهارم

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 125 قسمت دوم پایه چهارم

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 135 پایه سوم

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 126 قسمت اول پایه چهارم

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تئریس ریاضی صفحه 126 قسمت دوم پایه چهارم

تاریخ 6 اردبهشت 1399 شعبه یک خانم اکبری تدریس کامپیوتر  مرور و رفع اشکال مبحث واترمارک و انواع نماهای مختلف در نرم افزار ورد پایه سوم

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس ریاضی مبحث اشکال هندسی پایه چهارم 

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم هنرمندی تدریس فارسی درس 17 پایه سوم

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس ریاضی مبحث خط عمود پایه چهارم

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم هنرمندی تدریس ریاضی صفحه 125 پایه سوم

تاریخ 6 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 127 پایه چهارم

=====تاریخ 4 اردیبهشت 1399=====

تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 123 پایه چهارم

تاریخ 4 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 124 پایه چهارم

======تاریخ 3 اردیبهشت 1399=====

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوتر آموزش اضافه کردن شماره صفحه و مرور دروس گذشته در نرم افزار ورد پایه سوم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس ریاضی آموزش جمع و تفریق اعداد اعشاری با انتقال و بدون انتقال پایه چهارم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم هنرمندی تدریس ریاضی صفحه 124 پایه سوم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 120 پایه چهارم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 121 پایه چهارم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس علوم صفحات 109 تا 112 پایه سوم

تاریخ 3 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 122 پایه چهارم

======تاریخ 1 اردیبهشت 1399=====

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس هدیه های آسمانی درس 19 پایه سوم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 116 پایه چهارم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس ریاضی درس تفریق اعشاری پایه چهارم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس علوم مبحث بی مهره ها پایه چهارم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 117 پایه چهارم

تاریخ 1 اردیبهشت 1399 شعبه یک سرکار خانم هنرمندی تدریس هدیه های آسمانی درس 19 پایه سوم

تاریخ 1 اردیبهشت شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 128 پایه سوم

تاریخ 1 اردیبهشت شعبه یک سرکار خانم هنرمندی تدریس ریاضی صفحات 122 و123 پایه سوم

========تاریخ 31 فروردین 1399====

تاریخ 31 فروردین شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 115 قسمت اول پایه چهارم

تاریخ 31 فروردین شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 115 قسمت دوم پایه چهارم

تاریخ31 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوتر آموزش تغییر سایز کاغذ ورفع اشکال کات و کپی در نرم افزار ورد پایه سوم

تاریخ 31 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس اجتماعی صفحات 70 تا 75 پایه سوم

======تاریخ 30 فروردین 1399======

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم هنرمندی تدریس ریاضی صفحه 121 پایه سوم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس مطالعات اجتماعی درس 17 پایه چهارم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 127 پایه سوم

تاریخ 30 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه114 پایه چهارم

تاریخ 30 فروردین شعبه یک سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوتر آموزش تغییر جهت کاغذ و مرور تغییر سایز کاغذ در نرم افزار ورد پایه سوم

=========تاریخ 29 فروردین 1399=====

تاریخ 29 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 111قسمت اول پایه چهارم

تاریخ 29 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 111 قسمت دوم پایه چهارم 

تاریخ 29 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 112 پایه چهارم

تاریخ 29 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم هنرمندی تدریس اجتماعی درس 19 پایه سوم

تاریخ 29 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 113 قسمت اول پایه چهارم

تاریخ 29 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 113 قسمت دوم پایه چهارم

=========تاریخ 28 فروردین 1399======

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس ریاضی مبحث اعشار پایه چهارم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 110 قسمت اول پایه چهارم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 110 قسمت دوم پایه چهارم 

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 125 پایه سوم 

=========تاریخ 27 فروردین 1399=======

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 108 پایه چهارم

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 124 پایه سوم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 109 پایه چهارم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس علوم فصل 11 قسمت اول پایه چهارم

تاریخ 28 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم اکبری رفع اشکال نمودارها در نرم افزار ورد پایه سوم

 

========تاریخ 26 فروردین 1399=======

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس ریاضی صفحه 102و103 پایه چهارم

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه107 پایه چهارم 

=========تاریخ 25 فروردین 1399======

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم حسین زاده تدریس مطالعات اجتماعی درس 16 پایه چهارم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 122 پایه سوم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 106 پایه چهارم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 105 پایه چهارم

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس فارسی صفحه 114 پایه چهارم

=========تاریخ 24 فروردین 1399========

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 104 پایه چهارم

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 121 پایه سوم

============تاریخ 23 فروردین 1399=======

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 119 پایه سوم

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس علوم درس هرکدام جای خود (2) صفحات 99تا 103 پایه سوم

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس علوم درس هرکدام جای خود (2) صفحات 99تا 103 پایه سوم

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم هنرمندی تدریس فارسی درس 16 پایه سوم

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم هنرم ندی تدریس ریاضی صفحه 118 پایه سوم

============تاریخ 20 فروردین 1399==========

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم طلوعی تدریس کامپیوتر آموزش نرم افزار پاور پوینت گذاشتن آهنگ روی اسلاید پایه چهارم

تاریخ 20 فروردین 1399  شعبه یک سرکارخانم حسین زاده تدریس علوم فصل 10 درس بدن ما  2پایه چهارم

==============تاریخ 19 فروردین 1399==========

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه اول سرکار خانم حسین زاده تدریس مطالعات اجتماعی درس 15 پایه چهارم

تاریخ 19 فروردین 1399 شعبه اول سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضیات صفحه 118 پایه سوم

==============تاریخ 18 فروردین 1399============

تاریخ 18 فروردین 1399 شعبه اول سرکار خانم مزینانی تدریس اجتماعی صفحات 68و 69 پایه سوم

تاریخ 18 فروردین 1399 شعبه اول سرکار خانم هنرمندی تدریس اجتماعی درس 18 پایه سوم 

تاریخ 18 فروردین 1399 شعبه سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 117 پایه سوم

=============تاریخ 17 فروردین 1399===========

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 110 تفریق در جدول ارزش مکانی پایه سوم

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 116 پایه سوم

================تاریخ 16 فروردین 1399============

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 109 تفریق در جدول ارزش مکانی پایه سوم

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس هدیه های آسمانی صفحات 96 تا 101 درس هجدهم پایه سوم

تاریخ 16 فروردین 1398 شعبه یک سرکار خانم هنرمندی تدریس ریاضی فصل 7 پایه سوم    

تاریخ 16 فروردین 1398 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس علوم صفحات 89 تا 94 پایه سوم

تاریخ 16 فروردین 1398 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس علوم صفحات 95 تا 101 پایه سوم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

================تاریخ 25 اسفند ماه 1398=================

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 101 پایه چهارم

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه یک سرکارخانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 102 پایه چهارم

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 103 پایه چهارم و حضور موسس جناب آقای هاشمی و معاون آموزشی آقای زاهدی سر کلاس و پیام آنها به دانش آموزان

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه یک سرکار خانم بازدار تدریس ریاضی صفحه 99 پایه سوم

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 107 جمع در جدول ارزش مکانی پایه سوم

==================تاریخ 24 اسفند ماه 1398============

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 106 پایه سوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوتر درس تغییر در نمودار نرم افزار ورد پایه سوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 100 اعداد مخلوط پایه چهارم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم بازدار تدریس ریاضی صفحه 98 پایه سوم

================تاریخ 20 اسفند 1398==========

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم طلوعی تدریس کامپیوتر درس قرار دادن لینک در اسلاید پایه چهارم 

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم هنرمندی تدریس ریاضی صفحه 106 به همراه  تمرین پایه سوم

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی فصل پنجم صفحه 98 پایه چهارم

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی فصل پنجم صفحه 99 پایه چهارم

====================تاریخ 19 اسفند 1398=============

تاریخ 19 اسفند شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی درس ضرب دو پایه سوم 

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم هنرمندی تدریس ریاضی صفحه 105 پایه سوم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم سوداگر املا از درس اول خوانداری فارسی پایه چهارم

================تاریخ 15 اسفند 1398=================

تاریخ 15 اسفند شعبه یک سرکارخانم طلوعی تدریس  کامپیوترجزئیات گذار اسلاید در پاور پوینت پایه چهارم

تاریخ 15 اسفند شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی جمع و تفریق فرآیندی با نتقال وبدون انتقال صفحات 103 تا 105 پایه سوم

تاریخ 15 اسفند شعبه یک سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوترآموزش افزودن نمودار در نرم افزار ورد پایه سوم

================== تاریخ 13 اسفند 1398 ===================

تاریخ 13 اسفند شعبه یک سرکار خانم طلوعی تدریس گذار اسلاید در پاور پوینت صفحه 40 پایه چهارم

================== تاریخ 12 اسفند 1398 ===================

شعبه یک سرکار خانم مزینانی فصل اول ریاضی پایه سوم الگویابی

تاریخ 12 اسفند 1398-شعبه یک سرکار خانم مزینانی درس ریاضی پایه سوم  صفحات 100و 101 

تاریخ 12 اسفتد 98 - شعبه یک سرکار خانم بازدار پایه سوم  درس اول  اجتماعی 

 

clockPNG
calender

50

قبل از ظهر

05:12

پنجشنبه -16 مرداد ماه