آموزشگاه مجازی جوانه ها 1

آموزشگاه مجازی جوانه ها 1

1398-12-10

 

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f
را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

**********************************************************

================تاریخ 16 فروردین 1399============

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 109 تفریق در جدول ارزش مکانی پایه سوم

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس هدیه های آسمانی صفحات 96 تا 101 درس هجدهم پایه سوم

تاریخ 16 فروردین 1398 شعبه یک سرکار خانم هنرمندی تدریس ریاضی فصل 7 پایه سوم    

تاریخ 16 فروردین 1398 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس علوم صفحات 89 تا 94 پایه سوم

تاریخ 16 فروردین 1398 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس علوم صفحات 95 تا 101 پایه سوم

 

================تاریخ 25 اسفند ماه 1398=================

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 101 پایه چهارم

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه یک سرکارخانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 102 پایه چهارم

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 103 پایه چهارم و حضور موسس جناب آقای هاشمی و معاون آموزشی آقای زاهدی سر کلاس و پیام آنها به دانش آموزان

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه یک سرکار خانم بازدار تدریس ریاضی صفحه 99 پایه سوم

تاریخ 25 اسفند ماه 98 شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 107 جمع در جدول ارزش مکانی پایه سوم

==================تاریخ 24 اسفند ماه 1398============

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی صفحه 106 پایه سوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوتر درس تغییر در نمودار نرم افزار ورد پایه سوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی صفحه 100 اعداد مخلوط پایه چهارم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم بازدار تدریس ریاضی صفحه 98 پایه سوم

================تاریخ 20 اسفند 1398==========

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم طلوعی تدریس کامپیوتر درس قرار دادن لینک در اسلاید پایه چهارم 

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم هنرمندی تدریس ریاضی صفحه 106 به همراه  تمرین پایه سوم

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی فصل پنجم اعداد مخلوط پایه چهارم

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم سوداگر تدریس ریاضی فصل پنجم صفحه 99 پایه چهارم

====================تاریخ 19 اسفند 1398=============

تاریخ 19 اسفند شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی درس ضرب دو پایه سوم 

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم هنرمندی تدریس ریاضی صفحه 105 پایه سوم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه یک سرکار خانم سوداگر املا از درس اول خوانداری فارسی پایه چهارم

================تاریخ 15 اسفند 1398=================

تاریخ 15 اسفند شعبه یک سرکارخانم طلوعی تدریس  کامپیوترجزئیات گذار اسلاید در پاور پوینت پایه چهارم

تاریخ 15 اسفند شعبه یک سرکار خانم مزینانی تدریس ریاضی جمع و تفریق فرآیندی با نتقال وبدون انتقال صفحات 103 تا 105 پایه سوم

تاریخ 15 اسفند شعبه یک سرکار خانم اکبری تدریس کامپیوترآموزش افزودن نمودار در نرم افزار ورد پایه سوم

================== تاریخ 13 اسفند 1398 ===================

تاریخ 13 اسفند شعبه یک سرکار خانم طلوعی تدریس گذار اسلاید در پاور پوینت صفحه 40 پایه چهارم

================== تاریخ 12 اسفند 1398 ===================

شعبه یک سرکار خانم مزینانی فصل اول ریاضی پایه سوم الگویابی

تاریخ 12 اسفند 1398-شعبه یک سرکار خانم مزینانی درس ریاضی پایه سوم  صفحات 100و 101 

تاریخ 12 اسفتد 98 - شعبه یک سرکار خانم بازدار پایه سوم  درس اول  اجتماعی 

 

clockPNG
calender

23

بعد از ظهر

23:39

یکشنبه -17 فروردین ماه