آموزشگاه مجازی جوانه ها 3

آموزشگاه مجازی جوانه ها 3

1398-12-10

 

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f
را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

**********************************************************

=========تاریخ 27 فروردین 1399=====

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه سوم سرکار خانم محمدی درباره سیاره نپتون

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه سوم سرکار خانم ثاقب دفتر شطرنجی پیش یک

تاریخ 27 فروردین 1399 شعبه سوم سرکار خانم مقدم واحد کار خلاق آشنایی با مشاغل

========تاریخ 26 فروردین 1399=======

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه سوم سرکار خانم ملک پورادامه واحد یادگیری دوستان ما 

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه سوم سرکار خانم محمدی دست ورزی پیش 1

تاریخ 26 فروردین 1399 شعبه سوم خانم ملک پور آزمایش تبدیل مایه به گاز

تاریخ 26 فروردین 1399شعبه سوم سرکار خانم ملک پور دفتر شطرنجی

=========تاریخ 25 فروردین 1399======

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه سوم خانم ثاقب دست ورزی پیش 1

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه سوم خانم محمدی دست ورزی پیش 1

تاریخ 25 فروردین 1399 شعبه سوم خانم ثاقب کتاب کار پیش 1

==========تاریخ 24 فروردین 1399======

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه سوم سرکار خانم محمدی دانستنی ها

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه سوم سرکار خانم محمدی پایتخت ها

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه سوم سرکار خانم محمدی تدریس قرآن

تاریخ 24 فروردین 1399 شعبه سوم سرکار خانم مقدم سیاره مشتری

===========تاریخ 23 فروردین 1399=======

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه سوم سرکار خانم سیاحی سیاره زمین

تاریخ 23 فروردین 1399 شعبه سوم سرکار خانم سیاحی ریاضی پیش دبستانی

============تاریخ 21 فروردین 1399=======

تاریخ 21 فروردین 1399 شعبه 3 خانم ثاقب سیاره زمین

تاریخ 21 فروردین 1399شعبه سوم خانم محمدی آشنایی با انواع مزه ها

==============تاریخ 20 فروردین 1399==========

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه سوم خانم ثاقب بازی و تمرکز

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه سوم خانم ملک پور الگوی دفتر شطرنجی

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه سوم خانم ملک پور تبدیل جامد به مایع

تاریخ 20 فروردین 1399 شعبه سوم خانم محمدی سیاره زهره

===============تاریخ 18 فروردین 1399==========

تاریخ 18 فروردین 1399 شعبه سوم سرکار خانم محمدی آموزش علوم وبهداشت

تاریخ 18 فروردین 1399 شعبه سوم سرکار خانم محمدی دست ورزی

==================تاریخ 17 فروردین 1399============

قصه گویی خانم مقدم حضرت علی اکبر (ع) قسمت اول

قصه گویی خانم مقدم حضرت علی اکبر (ع) قسمت دوم

قصه گویی خانم مقدم حضرت علی اکبر (ع) قسمت سوم

خانم محمدی قصه مشاهیر

خانم محمدی قرآن (حدیث )

خانم ثاقب قصه انگشت های دست

خانم ثاقب قصه امام زمان (عج)

خانم مقدم ستاره شناسی (خورشید )

=================تاریخ 10 فروردین 1399===========

سرکار خانم سیاحی قصه سه تا دوست

سرکار خانم ثاقب قصه مکله گلها

====================تاریخ 25 اسفند ماه 98================

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه سوم سرکار خانم زحمتی کتاب کار پیش دبستانی

=============تاریخ 20 اسفند ماه 1398================

تاریخ 20 اسفند ماه 98 شعبه سوم سرکار خانم زحمتی فایل صوتی علوم و بهداشت چگونگی ایجاد موج

تاریخ 20 اسفند ماه 98 شعبه سوم سرکارخانم مقدم آموزش کتاب کار  

تاریخ 20 اسفند ماه 98 شعبه سوم خانم محمدی فایل صوتی  آموزش تشهد نماز     

تاریخ 20 اسفند ماه 98 شعبه سوم سرکار خانم محدی فایل صوتی آموزش سلام نماز

تاریخ 20 اسفند ماه 98 شعبه سوم  سرکارخانم محمدیفایل صوتی آموزش حدیث بعد از هر سختی آسانی است   

==========تاریخ 19 اسفند ماه 1398=================

19اسفند ماه شعبه سوم سرکار خانم محمدی ساخت کاردستی   

19 اسفند ماه شعبه سوم سرکار خانم زحمتی دست ورزی  

 

=================تاریخ 17 اسفند ماه 1398==========

هفدهم اسفند ماه 98 شعبه سوم سرکار خانم مقدم آموزش کتاب کار پیش دبستانی

هفدهم اسفند ماه 98 شعبه سوم سرکارخانم مقدم آموزش سفال درست کردن سنجد

هفدهم اسفند ماه 98 شعبه سوم سرکار خانم محرر تدریس زبان درس پیش یک myworld

هفدهم اسفند ماه 98 شعبه سوم سرکار خانم محرر تدریس زبان پیش دوmy world

=========== تاریخ 14اسفند 1398 ===========

چهاردهم اسفند 98 شعبه سوم سرکار خانم محرر تدریس زبان درس حیوانات پیش یک

چهاردهم اسفند ماه شعبه سوم سرکار خانممحرر تدریس زبان درس حیوانات پیش دو

چهاردهم اسفند 98 شعبه سوم سرکار خانم محمدی دست ورزی پیش دبستانی

=========== تاریخ 13 اسفند 1398 ===========

سیزدهم اسفند شعبه سوم سرکار خانم سیاحی آموزش پایتخت ه

سیزدهم اسفند ماه شعبه سوم خانم سیاحی فایل صوتی سوره قدر

سیزدهم اسفند ماه شعبه سوم سرکار خانم سیاحی فایل صوتی معنی سوره قدر

سیزدهم اسفند شعبه سوم سرکار خانم سیاحی فایل صوتی اطلاعات عمومی خط میخی

سیزدهم اسفند ماه سرکار خانم سیاحی فایل صوتی حدیث نماز

سیزدهم اسفند ماه سرکار خانم ثاقب فایل صوتی بهداشت بدن

سیزدهم اسفند ماه شعبه سوم سرکار خانم زحمتی فایل صوتی اعضای بدن

=========== تاریخ 12 اسفند 1398 ===========

دوازدهم اسفند 98 شعبه سوم خانم محمدی کاردستی درخت

 

=========== تاریخ 11 اسفند 1398 ===========

یازدهم اسفند 98 شعبه سوم سرکار خانم ثاقب  خمیر بازی

یازدهم اسفند شعبه سوم سرکار خانم زحمتی کتاب کار فصل 19

 

clockPNG
calender

52

قبل از ظهر

04:02

پنجشنبه -16 مرداد ماه