آموزشگاه مجازی جوانه ها 4

آموزشگاه مجازی جوانه ها 4

1398-12-10

 

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f
را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

**********************پایه اول *************************

 کارگروه پایه اول خانم زنبیل باف و خانم دلقندی تدریس فارسی نشانه ها

 سرکار خانم زنبیل باف تدریس فارسی نگاره 2 پایه اول  

 سرکار خانم دلقندی تدریس ریاضی تم 2 پایه اول

سرکار خانم دلقندی تدریس ریاضی تم 4 پایه اول

**********************پایه دوم***************************

 سرکار خانم حیدری تدریس فارسی مرور حروف پایه دوم

سرکار خانم حیدری تدریس ریاضی درس 4پایه دوم

سرکار خانم حیدری تدریس هدیه درس دهم پایه دوم 

**************************پایه سوم ************************

 سرکار خانم کریمی تدریس ریاضی درس هزار پایه سوم

 سرکار خانم کریمی تدریس هدیه های آسمانی (حضرت ابراهیم ) پایه سوم

 سرکار خانم کریمی تدریس علوم درس 6 پابه سوم 

سرکار خانم بهادری تدریس علوم درس 8 پایه سوم 

سرکار خانم کریمی تدریس اجتماعی درس 8 پایه سوم

************************پایه او ل********************

 سرکار خانم زنبیل باف تدریس تم 5 ریاضی پایه اول

 سرکار خانم دلقندی تدریس نم 6 ریاضی پایه اول 

 سرکار خانم  زنبیل باف تدریس فارسی نگاره 4 پایه اول 

 سرکار خانم دلقندی تدریس ریاضی تم 8 پایه اول  

*********************پایه دوم *******************

سرکار خانم حیدری تدریس ریاضی فصل سوم پایه دوم 

****************************پایه سوم ************************

سرکار خانم کریمی تدریس اجتماعی درس 12 پایه سوم 

سرکار خانم بهادری تدریس فارسی درس هفتم پایه سوم 

سرکار خانم کریمی تدریس ریاضی دسته یندی ضرب پایه سوم 

سرکار خانم بهادری تدریس ریاضی تساوی کسرها پایه سوم 

*****************پایه اول****************

سرکار خانم زنبیل باف تدریس فارسی درس 4 پایه اول

سرکار خانم دلقندی تدریس ریاضی تم12 پایه اول

سرکار خانم دلقندی تدریس فارسی نشانه م پایه اول

سرکار خانم زنبیل باف تدریس ریاضی تم11 پایه اول

*********************پایه دوم *********************

سرکار خانم حیدری تدریس فارسی درس دهم پایه دوم

سرکار خانم حیدری تدریس هدیه درس دهم پایه دوم

 سرکار خانم حیدری تدریس علوم درس هفتم پایه دوم

سرکار خانم حیدری تدریس هدیه درس نهم پایه دوم

******************پایه سوم********************

سرکار خانم کریمی تدریس ریاضی پایه سوم

سرکار خانم کریمی تدریس اجتماعی درس12 پایه سوم

سرکار خانم برغمدی تدریس قرآن درس پنجم پایه سوم

******************پایه اول*******************

سرکار خانم دلقندی تدریس ریاضی تم 10 پایه اول

سرکار خانم زنبیل باف تدریس فارسی درس او پایه اول

سرکار خانم برغمدی تدریس قرآن درس3 پایه اول

******************** پایه دوم *********************

سرکار خانم حیدری تدریس ریاضی جمع فرآیندی پایه دوم

clockPNG
calender

28

قبل از ظهر

09:37

پنجشنبه -30 دی ماه