آموزشگاه مجازی جوانه ها 6

آموزشگاه مجازی جوانه ها 6

1398-12-10

 

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f
را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

**********************************************************

 

*******************************مهرماه 1399******************************

مهرماه 1399 سرکار خانم تنها تدریس فارسی درس ستایش پایه پنجم

مهرماه 1399 سرکار خانم خطیب تدریس فارسی درس ستایش پایه پنجم

 مهرماه 1399 سرکار خانم رحیمی تدریس بررسی نگارش در دستور زبان فارسی پایه پنجم قسمت اول

مهرماه 1399 سرکار خانم رحیمی تدریس بررسی نگارش در دستور زبان فارسی پایه پنجم قسمت دوم

مهر ماه 1399 سرکار خانم تنها تدریس فارسی درس اول پایه پنجم

مهر ماه 1399 سرکار خانم گندمکار تدریس فارسی درس رقص باد خنده پایه پنجم

مهر ماه 1399 سرکار خانم گندمکار تدریس فارسی درک مطلب درس اول پایه پنجم

مهر ماه 1399 سرکار خانم خطیب تدریس فارسی درک مطلب درس ستایش پایه پنجم

مهر ماه 1399 سرکار خانم گندمکارتدریس علوم درس اول پایه پنجم قسمت اول

مهر ماه 1399 سرکار خانم گندمکار تدریس علوم درس اول پایه پنجم قسمت دوم

مهر ماه 1399 سرکار خانم رحیمی تدریس علوم دوره پایه چهارم فصل اول

مهر ماه 1399 سرکار خانم رحیمی تدریس علوم دوره پایه چهارم فصل دوم

مهر ماه 1399 سرکار خانم رحیمی تدریس علوم دوره پایه چهارم فصل سوم

مهر ماه 1399 سرکار خانم رحیمی تدریس علوم دوره پایه چهارم فصل چهارم

مهر ماه 1399 آقای محمدی تدریس ریاضی حل تمرین صفحه 13 بخش دوم پایه ششم

مهر ماه 1399 سرکار خانم گندمکار تدریس ریاضی صفحه 4 پایه پنجم

مهرماه 1399 سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی یاد آوری عدد نویسی پایه چهارم قسمت اول

مهرماه 1399 سرکار خانم خطیب تدریس ریاضی یاد آوری عدد نویسی پایه چهارم قسمت دوم

مهر ماه 1399 سرکار خانم تنها تدریس ریاضی یادآوری عدد نویسی پایه چهارم قسمت اول

مهر ماه 1399 سرکار خانم تنها تدریس ریاضی یادآوری عدد نویسی پایه چهارم قسمت دوم

clockPNG
calender

20

بعد از ظهر

16:35

دوشنبه -05 آبان ماه