آموزشگاه مجازی جوانه ها 7

آموزشگاه مجازی جوانه ها 7

1398-12-10

برای جستجوی سریع تر لینک های مورد نظر  در رایانه و لپ تاپ کلیدهای
Ctrl+f
را همزمان نگهدارید و کلمه مورد نظر را تایپ نمایید و سپس بر روی مطلب مورد نظر کلیک نمایید

**********************************************************

لینک آموزش تمامی دروس به صورت آنلاین و مجازی از شبکه آموزش

*********************************************************

=================تاریخ 17 فروردین 1399=========

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه هفتم  سرکار خانم طاهونه بان تدریس ریاضی مساحت ذوزنقه پایه پنجم قسمت اول 

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم طاهونه بان تدریس ریاضی مساحت ذوزنقه پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 17 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم طاهونه بان تدریس ریاضی مساحت ذوزنقه پایه پنجم قسمت سوم

=============تاریخ 16 فروردین 1399==========

      تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم طاهونه بان تدریس ریاضی مساحت لوزی پایه پنجم قسمت اول

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم طاهونه بان تدریس ریاضی مساحت لوزی پایه پنجم قسمت دوم

تاریخ 16 فروردین 1399 شعبه هفتم سرکار خانم طاهونه بان تدریس ریاضی مساحت لوزی پایه پنجم قسمت سوم

==========تاریخ 4 فروردین ماه 1399========

4فروردین ماه 1399 سرکار خانم اسماعیلی تدریس زبان انگلیسی درس 9 پایه ششم

4 فروردین 1399 سرکارخانم اسماعیلی تدریس زبان انگلیسی MUST &MUSNT

=========تاریخ 2 فروردین ماه 1399======

تاریخ 2 فروردین 1399 سرکار خانم پور محمد تدریس زبان انگلیسی درس 10 پایه چهارم   

تاریخ 2 فروردین 1399 سرکار خانم پور محمد تدریس زبان انگلیسی صفحه 82 پایه چهارم

تاریخ 2 فروردین 1399 سرکار خانم پور محمد تدریس زبان انگلیسی صفحه 83پایه چهارم

 

====================تاریخ 28اسفند ماه 1398=================

تاریخ 28 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز کار زیبای تحویل سال 1399

تاریخ 28 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتازتکالیف دانش اموزان

====================تاریخ 25 اسفند ماه 1398=================

تاریخ 25اسفند ماه  شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس علوم درس بدن ما صفحه 79 پایه چهارم

تاریخ 25 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس علوم درس بدن ما صفحه 80 پایه چهارم

 

 

========================تاریخ 24 اسفند ماه 1398==============

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس علوم درس بدن ما صفحه 78 پایه چهارم قسمت اول

تاریخ 24 اسفند ماه 98 شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس علوم درس بدن ما صفحه 78 پایه چهارم قسمت دوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس علوم درس بدن ما صفحه 78 پایه چهارم قسمت سوم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس علوم درس بدن ما پایه چهارم قسمت چهارم

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس علوم درس بدن ما پایه چهارم قسمت 5

تاریخ 24 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس علوم درس بدن ما  پایه چهارم قسمت آخر

 

=========================تاریخ 21 اسفند ماه 1398================

تاریخ 21 اسفند ماه 98 شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس اجتماعی درس 18 دریا نعمت خداوندی پایه ششم 


======================تاریخ 20 اسفند ماه 1398==============

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتازفایل صوتی تدریس فارسی درس 14 رازهای زندگی رو خوانی درس پایه ششم 

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتازفایل صوتی تدریس فارسی درس 14 رازهای زندگی نمادها پایه ششم    

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس فارسی درس 14 رازهای زنگی در مورد شاعر قیصر امین پور پایه ششم

  تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز فایل صوتی تدریس فارسی درس 14 رازهای زندگی قالب شعر پایه ششم

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز فایل صوتی تدریس فارسی درس 14 رازهای زندگی مفهوم شعر پایه ششم 

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هفتم سرکارخانم جوان تدریس ادبیات فارسی حکایت افلاطون و مرد جاهل پایه ششم  

تاریخ 20 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ریحانی فایل صوتی تدریس فارسی درس بخوان و حفظ کن پایه پنجم

 

=======================تاریخ 19 اسفند ماه 1398===============

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز تدریس فارسی درس عمر گرانمایه پایه ششم

تاریخ 19 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم قدسیان تدریس خوشنویسی آموزش ط و ظ   

 

================تاریخ 17 اسفند 98=============

تاریخ 17اسفند ماه شعبه هفتم سرکارخانم حیدر پور تدریس هدیه های آسمانی درس 13 صفحه 84 پایه چهارم قسمت اول

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس هدی های آسمانی درس 13 صفحه 84 پایه چهارم قسمت دوم

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس14 اولین بانوی مسلمان 1 پایه چهارم

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هفتم سرکارخانم حیدر پور فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس 14 بانوی مسلمان 2 پایه چهارم

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور فایل صوتی تدریس هدیه های آسمانی درس 14 اولین بانوی مسلمان 3 پایه چهارم

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم جوان تدریس ریاضی درس تقریب به روش گرد کردن  صفحه 134 و135 پایه ششم

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس ریاضی درس اعداداعشاری صفحه 104 پایه چهارم

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس ریاضی درس اعداد اعشاری صفحه 105 و 106 پایه چهارم قسمت اول

تاریخ 17 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم حیدر پور تدریس ریاضی اعداد اعشاری صفحه 105 و 106 پایه چهارم قسمت دوم

 

=========== تاریخ 16 اسفند 1398 =============

تاریخ 16 اسفند ماه شعبه هفتم سرکارخانم ترکتازفایل صوتی تدریس فارسی درس عمر گرانمایه پایه ششم قسمت اول

تاریخ 16 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز فایل صوتی تدریس فارسی درس عمر گرانمایه پایه ششم قسمت دوم

تاریخ 16 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتازفایل صوتی تدریس فارسی معنی  درس عمر گرانمایه پایه ششم

تاریخ 16 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتازفایل صوتی تدریس فارسی معنی شعر درس عمر گرانمایه پایه ششم

تاریخ 16 اسفند ماه شعبه هفتم سرکار خانم ترکتاز  فایل صوتی تدریس فارسی معنی کلمات درس عمر گرانمایه پایه ششم

 

 

clockPNG
calender

48

بعد از ظهر

22:25

یکشنبه -17 فروردین ماه