(CFT) قسمت دوم

1399-01-04

ادامه روانشناسى_فردى

،با هم میخوانیم
درمان متمركز بر شفقت: قسمت دوم-

شفقت به دیگران:
تصور کنید در مسیر رفتن به سر کارتان وبا هر جایی در ترافیک گیر کردید، و یک فرد نیازمند ویا فروشنده و خدمات دهنده دوره گرد و... شیشه های ماشین شما را می شوید تا شما به او مقداری پول  بدهید. شما با خودتان فکر می کنید این بالاجبار به شما تحمیل می شود... با این کارش شما چراغ سبز را از دست می دهید و دیرتان می شود... یا فکر می کنید او ممکن است این پول را برای خرید مواد مخدر و... مصرف کند.شاید اگر نادیده اش بگیرم، برود ... شما درحالی که احساس تنفری دارید، به او اعتنا نمی کنید، او به شستنش ادامه می دهد و نمی رود... در این شرایط اگر به او پول ندهید احساس گناه می کنید و اگر این کار را بکنید احساس خشم می کنید...
حالا یک روز دیگر را تصور کنید، شما پشت همان چراغ در ترافیک هستید. در موقعیتی شبیه به قبل قرار دارید، پشت همان چراغ، در همان زمان، و همان فرد نیازمند  طبق معمول با وسائل شست و شوی خود از راه می رسد. اما امروز به دلیلی نامشخص، او را با دید متفاوتی می بینید... شما او را به عنوان انسان می بینید نه یک مزاحم... شما به رنج او توجه می کنید، چگونه زندگیش را می گذراند؟ بیشتر آدم ها او را از ماشینشون دور می کنند... او تمام روز را در دود و ترافیک سپری می کند و مطمئنا پول زیادی به دست نمی آورد... حداقل او تلاش می کند در مقابل پولی که می گیرد خدمتی انجام دهد...
باید خیلی دشوار باشد که مردم همیشه با او خشمگین باشند... من نمی دانم داستان او چیست؟ چطور در خیابان سر می کند؟ در این لحظه شما این فرد را به عنوان یک انسان واقعی می بینید که رنج می کشد، مشکلاتی دارد و قلبتان با او ارتباط برقرار می کند... به جای اینکه به او بی اعتنا باشید و نادیده اش بگیرید، با کمال تعجب می بینید که چقدر زندگی دشوار است... شما تحت تاثیر رنج او قرار می گیریر و احساس وظیفه می کنید که به او کمک کنید... و صرفاً به حال او متاسف نشوید... به خود می گویید اگر من هم در شرایط متفاوتی متولد شده بودم، من هم مثل او در کشمکش با زندگی بودم ... همه ی ما آسیب پذیریم...
حالا فرض کنید این فرد شیشه ماشین شما را در ازای گرفتن مقداری پول نمی شوید، شاید فقط می خواهد پول برای خرید مواد یا گدایی کند... آیا باید بازهم با مهربان و دلسوزباشید؟ بله. شما مجبور نیستید به او پول بدهید ... شما ممکن است تصمیم بگیرید به او لبخندی مهربانانه بزنید و یا به جای پول به او یک ساندویچ بدهید... بله او شایسته مهربانی است، همه ما شایسته مهربانی و دلسوزی هستیم...مهربانی و دلسوزی صرفاً شایسته افراد بی گناه و بی تقصیر نیست، بلکه آنهایی هم که رنجی را به علل مختلف مانند شکست، ضعف های شخصی یا تصمیم های نادرست تجربه می کنند،شایسته دریافت شفقت و مهربانی هستند. بنابراین شفقت به دیگران شامل توجه و شناخت روشن از رنج و مشکلات دیگران است. همچنین به معنای احساس مهربانی برای کسانی که در رنج هستند، و تمایل به کمک به آنها (در جهت بهبود و التیام رنج) نیز می باشد و در آخر اینکه شفقت شامل درک شرایط مشترک انسانی، نقص ها و کمبودهاست.

سپاس از مطالعه مقاله کوتاه مورد نظر امیدوارم تا این بخش  مفید فایده بوده باشد.
ارادتمند دوستان علاقمند به مطالب روانشناسی هستم، معلم ومشاور پایه ششم ،نیکوفکر  
مطلب ادامه دارد مهربانان و در روزهای آتی تقدیم مشتاقان به مطالعه مطالب  خواهم کردم .

clockPNG
calender

44

بعد از ظهر

22:06

یکشنبه -17 فروردین ماه