تاب آوری قسمت دوم

1399-03-10

با هم ادامه مقاله کوتاه روانشناسی در رابطه با موضوع تاب_آورى را بخوانیم ...
قسمت دوم-
 
در برخی افراد انگار ظرفیت های فردی، روانی و شخصیتی ای وجود دارد که در تجربه کردن موقعیت های مشکل آفرین و تنش زا کمک کننده است، به گونه ای که هر قدر هم بر شدت منابع استرس افزوده شود، باز این افراد توان بیرون کشیدن خودشان از بحران یا به قولی، تاب آوردن سختی ها و ناملایمات را دارند. 
شاید بارزترین نمونه ی چنین افرادی مردم ژاپن بعد از سونامی گذشته باشند که پس از ویران شدن شهرها و از دست دادن نزدیکترین افراد زندگی شان توانستند زنده بمانند، ثبات عاطفی خود را حفظ کنند، در برابر استرس و فشار سرسختانه بایستند و با نهایت توان با شرایط بسیار ناگوار خود مقابله کنند و مهم تر از همه پس از برطرف شدن همه ی عوامل فشارزا، به سرعت و اغلب با ایجاد هیجانات مثبت به حالت عادی طبیعی بازگردند.
در زندگی روزمره ی ما انسان ها، ماهیت برخی شرایط و تجارب به گونه ای است که افراد خواه نا خواه دچار مشکل می شوند؛ به طوری که ممکن است سلامت روانی آنها تهدید شود. تاب آوری شامل مجموعه ای از ظرفیت های فردی و روانی است که فرد به کمک آنها می تواند در شرایط دشوار مقاومت کند و دچار آسیب دیدگی نشود و حتی در تجربه ی این شرایط مشکل آفرین یا بحرانی خود را به لحاظ شخصیتی ارتقاء بخشد.
 
• عواملی که به انعطاف پذیری کمک میکند عبارتند از:
-روابط نزدیک با خانواده و دوستان
- تعريف مثبت از خود و اعتماد به توانایی ها و نقاط قوت خود 
- توانایی مدیریت هیجانات قوی و تکانشی
- مهارت های حل مسأله و ارتباط مؤثر
- توانايى کنترل و مديريت احساسات
- توانايى استفاده بهينه از منابع موجود
- خود را به عنوان یک انسان منعطف دیدن (نه به عنوان یک قربانی)
- مقابله با استرس از راه سالم و اجتناب از راهبردهای مقابله ای مضر مانند اعتیاد به مصرف مواد 
- کمک به دیگران
- یافتن معنایی مثبت در زندگی خود با وجود وقایع دشوار و مشکلات
..........
واین مطلب را ادامه میدهیم به امید اینکه مفید فایده برای  دوستان قرار بگیرد ...
 
با تقدیم احترام و ارزوی سلامتی و بهترین ها برای همه مهربانان....
نیکوفکر معلم و مشاور پایه ششم

clockPNG
calender

20

بعد از ظهر

16:48

دوشنبه -05 آبان ماه