کلاس تقویتی

1399-04-24

باعرض سلام وادب خدمت اولیاء گرامی ، بدین وسیله به استحضار می رسانم،ثبت نام برای کلاس های تقویتی ریاضی تمامی پایه هابصورت رایگان ازروز سه شنبه ۴/۲۴ تاروزسه شنبه هفته بعد ۴/۳۱ انجام می گیرد.
کلاس هادرصورت بحدنصاب رسیدن ازشنبه ۵/۴ به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای  درروزهای زوج ازساعت ۹ تا ۱۰/۳۰ برگزارمی گردد.
بنابه صلاحدید معلمین گرامی چندجلسه تکراروتمرین ورفع اشکال ریاضی پایه قبل وبقیه جلسات تدریس مفاهیم پیش نیاز پایه سال جدید خواهد بود.
لذا ازشما اولیاء محترم تقاضا می شودفرصت هارا غنیمت دانسته برای ثبت نام دختران عزیزمان اقدام نمائید.
ثبت نام به شکل غیرحضوری انجام می گیرد .تلفن های تماس : ۳۶۲۲۸۹۴۱ -۳۶۲۱۰۳۷۷ 
لازم به ذکراست کلاس ها بارعایت تمامی پروتکل های بهداشتی ورعایت فاصله گذاری برگزارخواهد شد.
باسپاس ازهمراهی شما بزرگواران
مدیر جوانه ها ۷ : رحیمی زاده

clockPNG
calender

44

قبل از ظهر

04:06

پنجشنبه -16 مرداد ماه