برگزاری آزمون شبیه ساز

برگزاری آزمون شبیه ساز

1399-05-08

برگزاری آزمون شبیه ساز تیزهوشان ( سمپاد ) جهت آمادگی کامل دانش آموز عزیز
 با تشکر از زحمات و تلاش های دلسوزانه ی معلم ارجمندسرکار خانم ترکتاز 

تصاویر مرتبط
clockPNG
calender

53

قبل از ظهر

05:18

پنجشنبه -16 مرداد ماه