نماز خوان کردن فرزندان

نماز خوان کردن فرزندان

1399-07-29

چگونه فرزندم رانمازخوان کنم ؟؟؟

راهکارهای تربیتی جهت نمازخوان شدن فرزندانمان :

۱. خودتان الگوی خوبی باشید.
اگرشما نماز عاشقانه و اول وقت نخوانید انتظار نداشته باشید فرزندتان نمازخوان شود.

۲. بعدازنماز کودک یکی دوساله به بالا رادرآغوش بگیرید و رفتاربامحبت تری با او داشته باشید تافرزند ببیند شما هر وقت نماز میخوانید مهربانتر میشوید و به این وسیله به نماز علاقه مند میشود.

۳. او  را از کودکی به نماز جماعت و نماز جمعه و حرم و مساجدو مراسم مذهبی ببرید مخصوصا اگر برایش این مکانها را با جایزه وخاطره و تشویقی شیرین کنید.

۴. امر به نماز را درست وقتی فرزند به سن بلوغ رسید نگذارید بماند باید چند سال قبل از سن تکلیف او را مشتاق به نماز کنید و نماز را به آموزش دهید.

 ۵. برای مشتاق کردن کودک به نماز قبل سن تکلیف برای پسران گلم جانماز و مهر و تسبیح قشنگ تهیه کنید.

۶. تا زمانی که به  سن خاصی  نرسیده و نماز برایش واجب نشده او را برای نماز آماده کنید

۷. از کودکی هر وقت نماز میخواند به او محبت بیشتری کنید و نماز خواندنش را برای دیگران و در جمع خانواده و فامیل تعریف کنید و تشویق و تحسینش کنید.

 ۸. با خانواده های مذهبی و دوستان خوب معاشرت و رفت و آمد کنید.

۹. با ورود فرزندتان به دوره ی نوجوانی برای او دلیل بیاوریدکه چرا نماز بخوانیم ولی کوتاه بگویید و سریع رد شوید. انتظار تاثیر زود و سریع نداشته باشید زیرا نوجوان در دوران خامی است تا پخته شود و حرف شما را بفهمد زمان میبرد.

۱۰. نسبت به نماز خواندنش یا نخواندنش حساسیت زیادی نشان ندهید و مدام به او گیر ندهید .حساسیت زیاد جلو تفکر او را میگیرد

۱۱. در دوران نوجوانی فرد دچار سردرگمی است و به دنبال انتخاب راه و هویت خود است به او راه درست را نشان دهید و بگذارید زمان بگذرد و راهش را انتخاب کند.

۱۲. از روش غیر مسقیم استفاده کنید مثل اهداى کتاب و سی دی و نرم افزار .
 هم میتوانید به او هدیه کنید و یا جایی جلو چشمش قرار دهید تا خودش ببیند واستفاده  بکند.

۱۳. نوجوان به دلیل تغییرات هورمونی رشد دچار کمی سستی و احساس خستگی است خوابش زیاد شده و اکثرا سنگین خواب میشوند.
 شاید شما فکر کنید او تنبل شده . برای نماز صبح او را با دعوا و داد بیدار نکنید .
او را با محبت و نوازش و بوسه و صدازدن با القاب زیبا مثل پسر عزیزم و... بیدارش کنید. یک بار هم شایدکافی نباشد پس صبورانه یک بار قبل نماز خودتان و یک بار بعد نماز او را با محبت بیدار کنید.

۱۴. در جلوی جمع مدام او را امر به خواندن نماز نکنید. پنهانی و با لحن پر از محبت به او یادآوری کنید.

۱۵. گاهی نوجوان به دلیل دیده نشدن با نماز نخواندن میخواهد خود را نشان تان دهد. پس او را ببینید و به او توجه کافی بکنید.

۱۶. هیچ گاه بچه های نمازخوان را سرش نکوبید و او را با آنها مقایسه نکنید، مقایسه اثر عکس دارد و او هم از نماز بدش می آید و هم از آن بچه ی نمازخوان.

۱۷. وقتی به سن  تکلیف رسید برایش جشن عبادت بگیرید.

۱۸. نقل داستانهای شیرین و در حد سن کودک و نوجوان از نماز بزرگان و استفاده از اشعار و احادیث زیبا .

۱۹. ترک مستحبات در ابتدای کار و طول ندادن نماز و رعایت توانایی کودک و نوجوان.

۲۰. تقویت عشق و علاقه به اهل بیت (ع) که یکی از راههای جلب انسان به عبادت و نماز است.

و نکته پایانی : اگر در رفتار نماز خوانها مهر و محبت و انصاف دیده شود ، میل بچه ها به نماز خواندن بیشتر میشود...

بااحترام
معصومی-معاونت پرورشی شعبه۶

clockPNG
calender

47

قبل از ظهر

08:14

چهار شنبه -05 آذر ماه