پویش

1399-10-13

پویش  (((( من قاسم سلیمانی هستم. )))))       

                                                                   ارسال دلنوشته   به همراه پوستر زیبا و با خطی خوانا منتظر آثار و دلنوشته های زیبای شما عزیزان هستیم.   عکس پوستر همراه با دانش آموز (  در صورت امکان و داشتن   فرم   نظامی ) 

 

clockPNG
calender

06

قبل از ظهر

04:09

دوشنبه -18 شهریور ماه