فرزند داری

1399-10-16

کمک‌های بی‌جا به بچه‌ها ممنوع 
 
روزی سوراخ کوچیکی در یک پیله ظاهر شد. شخصی نشسته بود و ساعت‌های تقلای پروانه برای بیرون اومدن از سوراخ کوچیک پیله رو تماشا می‌کرد. وقتی تقلای پروانه متوقف شد و به نظر می‌رسید که خسته شده و دیگه نمی‌تونه به تلاشش ادامه بده. اون شخص مصمم شد به پروانه کمک کنه و با برش قیچی سوراخ پیله رو بیشتر  کرد!
پروانه به راحتی از پیله خارج شد، اما جثه‌اش ضعیف و بال‌هاش چروکیده بودند. اون شخص به تماشای پروانه ادامه داد. انتظار داشت پر پروانه گسترده و محکم بشه و از جثه او محافظت کنه، اما اینجوری نشد! 
در واقع ناچار شد همه عمر رو روی زمین بخزه و هرگز نتونه با بال‌هاش پرواز کنه، اون شخص مهربون نفهمید که محدودیت پیله و تقلا برای خارج شدن از سوراخ ریز اون رو، خدا برای پروانه قرار داده بود، تا به اون وسیله مایعی از بدنش ترشح بشه و پس از خروج از پیله..... 
 
 فرزندان ما باید در سختی‌ها قرار بگیرند باید در تلاش و تقلا برای انجام کارهاشون قرار بگیرند کمک‌ها و حمایت‌های زیادی و بی‌موقع اونا رو یک عمر از کار میندازه.
 
سرکار خانم قاسمی هاشمی 
معاونت پرورشی شعبه 1

clockPNG
calender

09

قبل از ظهر

07:55

پنجشنبه -02 بهمن ماه