زنگ ورزش

1399-10-23

سلام پسرای ورزشکار 
سپاس از پسرای گلی که در ورزش صبحگاه حضور داشتند
 
  ۸:۱۵ زنگ ورزش صبحگاه هر روز ساعت 
                                 
در  کانال جوانه های ۲ (شاد) به صورت زنده برگزار میشود ، منتظر حضورتون در ورزش صبحگاه هستم
 
                                  باتشکر - فرداد

clockPNG
calender

28

قبل از ظهر

08:23

پنجشنبه -02 بهمن ماه