مسابقه مسمومیت ها

1399-10-27

 
 
 شرکت در مسابقه مسمومیت ها 
 
 
 
 
گروه هدف: دانش اموزان دوره دوم ابتدایی ومتوسطه اول ودوم
مهلت شرکت در آزمون تا ۵ بهمن ماه ۹۹

clockPNG
calender

16

بعد از ظهر

14:33

یکشنبه -29 فروردین ماه