برگزاری جلسه انجمن

1399-11-04

برگزاری جلسه انجمن نمایندگان کلاس ها با موضوع  بررسی مسائل در ارتباط با شرایط بازگشایی مدارس 
از  اعضای محترم انجمن  مدیریت دبستان ، معاونین گرامی و نماینده محترم معلمین که در این جلسه حضور داشتند سپاسگزاریم.
از ریاست محترم   انجمن و نائب رئیس گرامی  که به شکل حضوری جهت امضای صورتجلسه به مدرسه تشریف آوردند ممنونیم.
امور پرورشی دبستان جوانه ها٨

clockPNG
calender

08

بعد از ظهر

16:10

یکشنبه -29 فروردین ماه