برگزاری مسابقه

1399-12-03

۱.برگزاری مسابقه با عنوان بهترین هدیه ایی که میتوان به پدرتون بدین چیه؟
 
۲.مسابقه عکاسی 
دانش آموزان از لحظات تلاش پدرها با گوشی شون عکس بگیرن ارسال کنند.
 
۳.اجرای دابسمش با سرود های در وصف حضرت علی(ع )
 
۴.برگزاری چالش اجرای یکی از صفت ها و کارهای خوب حضرت علی (ع )که در مجموع یک تعداد زیادی کار خوب در اون مدت انجام میشه
 
پیشنهادات خوب اعضا شورای دانش آموزی دبستان جوانه ها یک 

clockPNG
calender

55

قبل از ظهر

04:24

دوشنبه -18 شهریور ماه