شروع روز

1399-12-09

روزتان را اینگونه بخیر کنید؛
 
زمانیکه روزتان را با سپاسگزاری آغاز می کنید ارتعاشاتی بسیار قدرتمند از سوی شما در کل کیهان منتشر می کند، وقتی تصمیم می گیرید که به داشته ها، به نکات مثبت زندگیتان، به لطف پروردگاری که هیچ گاه قطع نمیشود و همواره جاریست تمرکز کنید کائنات نیز این حس خوب شما را تداوم می بخشد، کائنات چگونه وارد عمل میشود؟
 
با فرستادن انسانهای خوب
با رساندن شما به یک موفقیت
با رفتارهای خوب دیگران باشما
با افزایش درآمد و موفقیت مالی
با یک هدیه یا یک پاداش
 
بنابراین این شما هستید که مشخص می کنید آیا لیاقت یک روز خوب را دارید یا خیر ، همه‌چیز در اختیار شماست، اینکه چه افکاری را مدام تکرار می کنید، اینکه چه اندازه نسبت به تغییر عادتهای اشتباه تلاش می کنید و چقدر نسبت به تغییر زندگیتان متعهد هستید تعیین کننده میزان خوشبختی شماست.

clockPNG
calender

15

بعد از ظهر

15:55

یکشنبه -29 فروردین ماه