دانه بکاریم

1399-12-16

فوائد کاشت دانه، گل و گیاه 
 
در این ایام که بچه ها در خانه هستند و فصل بهار است سعی کنید در حد امکان شرایطی را فراهم کنید تا کودکان با کاشت گل و گیاه آشنا شوند روزانه به آن سر بزنند و از گلدان ها مراقبت کنند. این کار فوائد زیادی برای کودکان دارد از جمله
 
 بچه ها با کاشت گل و گیاه، ریتم و برنامه‌ریزی را تمرین می کنند. 
 
 یکی دیگر از فواید کاشت گل و گیاه در خانه، درک فرایند در کودکان است. بچه های ما امروز نه درک منشا دارند نه درک فرایند. نمی دانند مواد غذایی که مصرف می کنند از چه منشایی می آید.
 
درک فرایند یعنی یک پدیده فرض کنید نان از گندم شروع میشه تا می رسد به سیلو، بعد آرد می شود و در نانوایی شیرینی پزی و بعد منزل و مصرف... 
این فرایند است. بازی مزرعه سبز و کشاورزی کمک میکنه بچه ها درک فرایند پيدا کنند.
 
 سومین تاثیر؛ تمرین صبوری است. 
 
درک فرایند زیر بنای تمرین صبوری هست مخصوصا از وقتی که گیاه جوانه میزند. کودک باید صبر کند تا دانه جوانه بزند و بالا بیاد دانه هایی مثل نخود، لوبیا، ماش، عدس خیلی زود جوانه می زند هسته‌ ی پرتقال و نارنج هم طولانی تر است. 
 
 یادگیری مهارت مراقبتی 
ما در مهارت ها یک مهارت مراقبتی داریم که زیر بنایش تفکر مراقبت هست اینکه بچه ها تمرین می کنند که از چیزی به آرامی مراقبت کنند، اینگونه تفکر مراقبتی در آنها رشد می کند و این حتی در بزرگسالی و زندگی مشترکشان هم خیلی مفید است. 
 
 مهارت ابزار مندی و استفاده از ابزار، مهارت استفاده از بیلچه یا حتی یک تکه چوب، مهارت استفاده از آبپاش و به اندازه آب دادن و...
 
 مسؤلیت پذیری
 مسولیت مراقبت از گلدان ها را به بچه ها واگذار کنید که موظف باشند که در روز به اینها سر بزنند، آبیاری و مراقبت را یاد بگیرند مخصوصاً وقتی که جوانه می زند.... 

clockPNG
calender

42

بعد از ظهر

14:28

یکشنبه -29 فروردین ماه