پویش نیکوکاری

1399-12-16

زمان جشن نیکوکاری در سراسر مدارس ناحیه ۷ مشهد چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۳
 
با پرداخت بخشی از هزینه‌های خرید یک گوشی یا تبلت مانع از ترک تحصیل دوستان خود شویم.
 
 
روش کمک رسانی:
 
 واریز مبالغ اهدایی با قید عنوان پویش "گوشیت رو نیمکت کن" به شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۷۳۴۱۱۳۲۰ و یا  شماره حساب۴۳۲۳۹۰۴۱۱ بانک تجارت شعبه شاهد ناحیه ۷ مشهد 
 

clockPNG
calender

33

بعد از ظهر

14:20

یکشنبه -29 فروردین ماه