سپهبد شهید صیاد شیرازی

سپهبد شهید صیاد شیرازی

1400-01-21

21 فروردین ماه، فرا رسیدن سالروز شهادت شهید سپهبد علی صیاد شیرازی گرامی باد.

مروری برزندگینامه شهیدسپهبد((علی صیادشیرازی))

دیدن کلیپ

 

clockPNG
calender

07

قبل از ظهر

05:12

چهار شنبه -31 شهریور ماه