کسب رتبه اول

1400-01-21

بارانی باید تارنگین کمانی برآید...
بازهم درخشش یکی دیگرازستارگان زیبای دبستان جوانه های ۴ در جشنواره علمی جابربن حیان
کسب رتبه اول ناحیه در رشته داستان گویی  توسط دختر عزیزمان 

آیلین آقاجانی


کلاس اول نشاط خانم زنبیل باف
به امید موفقیت های چشمگیر آیلین جان وتمامی دختران گل جوانه ها،
وتشکراز اولیای محترم ایشان که صبورانه بامدرسه همکاری نمودندونیزتشکرازهمه بزرگوارانی که دراین موفقیت سهیم بودند.
باسپاس مهدیان

clockPNG
calender

21

قبل از ظهر

02:05

یکشنبه -26 اردیبهشت ماه