استفاده صحیح از ماسک

1400-01-21

توصیه‌های مهم برای استفاده صحیح از ماسک

 دست‌ها را پیش از تماس با ماسک به درستی بشویید.
 از سالم و تمیز بودن ماسک اطمینان حاصل کنید.
 ماسک را به گونه‌ای روی صورت قرار دهید که بین ماسک و پوست فاصله‌ای نباشد.
 بینی، دهان و چانه را به طور کامل با ماسک بپوشانید.
 پیش از برداشتن ماسک از روی صورت دست‌های خود را ضد عفونی کنید.
 هنگام برداشتن ماسک، از قسمت بند آن را از صورت خود جدا کنید.
 در صورت تمیز و خشک بودن ماسک می‌توان آن را داخل کیسه پلاستیکی قرار داد و مجدد استفاده کرد.
 هنگام بیرون آوردن ماسک از کیسه پلاستیکی آن را از قسمت بندها گرفته و روی صورت قرار دهید.
 پس از برداشتن ماسک دست‌ها را به درستی با آب و صابون بشویید یا ضدعفونی کنید.
 از قراردادن ماسک پاره یا سوراخ روی صورت خودداری کنید.
 از قراردادن ماسک زیر بینی خودداری کنید.
 از برداشتن ماسک در محیط‌هایی که امکان رعایت حفظ فاصله یک متری وجود ندارد، خودداری کنید.
 از قراردادن ماسک آلوده یا مرطوب روی صورت خودداری کنید.
 از ماسک گشاده استفاده نکنید.

مراقب بهداشت جوانه های ۶
سرکارخانم فشنگ ساز

clockPNG
calender

41

قبل از ظهر

00:40

یکشنبه -26 اردیبهشت ماه