ویژه برنامه مجازی

1400-01-25

رمضان ماه میهمانی خدا 
السلام ای میهمانی خدا / ماه خوب آسمانی خدا
السلام ای روزه داران السلام / عاشقان مخلص ماه صیام 
 
ویژه برنامه  مجازی ماه مبارک رمضان
 
ارسال دل نوشته به خدا 
پویش محافل قرآنی خانوادگی
مسابقه حفظ دعای افطار 
ارسال عکس از سفره های افطار و سحر 
مسابقه حفظ جزء ۳۰ 
 مسابقه نقاشی از سفره های افطار و سحر 
 مسابقه حفظ آیت الکرسی 
 
منتظر ارسال آثار شما دانش آموزان عزیز هستیم

clockPNG
calender

27

قبل از ظهر

05:06

چهار شنبه -31 شهریور ماه