مدارس حضوری

1400-04-26

آیا مدارس به صورت حضوری دایر خواهد شد؟

آموزش و پرورش و عوامل آموزشی به دلایل متعدد اصرار زیادی به بازگشایی مدارس و دایر شدن مدارس به صورت حضوری دارند ولیکن این اصرار آموزش و پرورش به بازگشایی مدارس در شرایطی است که ستاد کرونا اجازه دهد و حالا در اواخره

تیرماه وارد موج پنجم کرونا شده‌ایم. این روزها شاهد انواع و اقسام کرونا نیز هستیم که با نام‌های مختلف، سلامتی مردم را نشانه گرفته است. هنوز هم مسؤولان وزارت بهداشت بر رعایت فاصله، شست‌وشوی دست‌ها و استفاده از ماسک تأکید دارند.

البته وزیر آموزش و پرورش هم تأکید کرده است که معلمان در مرداد واکسن خواهند زد اما تعدادی از خانواده‌ها هم درخواست دارند که دانش‌آموزان هم واکسن بزنند.

حالا باید دید شرایط کشور از نظر کرونا تا اول مهر چگونه خواهد بود و آیا واکسن به معلمان و دانش‌آموزان می‌رسد؟ آیا ستاد کرونا اجازه بازگشایی مدارس را خواهد داد؟

 

clockPNG
calender

16

قبل از ظهر

05:23

چهار شنبه -31 شهریور ماه