اولین جلسه شورای معلمان

اولین جلسه شورای معلمان

1400-05-02

اولین جلسه شورای معلمین جوانه های هفت
 
               
 
باحضور: موسس گرامی، مدیریت محترم و معلمین دلسوز جوانه ها۷
 
موضوعات مورد بررسی
 
 نحوه برگزاری کلاسهای تابستانی 
 
 برنامه ریزی لازم وایجاد آمادگی برای شروع سال تحصیلی آینده .

تصاویر مرتبط
clockPNG
calender

02

قبل از ظهر

05:33

چهار شنبه -31 شهریور ماه