شعری کودکانه برای

1400-05-06

شعری کودکانه برای عید غدیر

 

 

غدیر چشمه جوشان
غدیر ، آب خروشان

غدیر، یه برکه خوب
غدیر، یه روز محبوب

غدیر، یه روز زیبا
یه عیدِ خوبِ خدا

غدیر، عید ولایت
شده روز هدایت

پیغمبر خدا گفت
نبی مصطفی گفت:

علی امام شماست
برایتان رهنماست

امام متقینه
امیرالمؤمنینه

حرف شیطون گوش نشه
غدیر فراموش نشه

ما بچه‌های شیعه
با هم می‌گیم همیشه

غدیرو دوست می‌داریم
جشنای خوب می گیریم

clockPNG
calender

30

قبل از ظهر

06:37

چهار شنبه -31 شهریور ماه