پدافند غیر عامل چیست ؟

پدافند غیر عامل چیست ؟

1400-08-10

دفاع غیرعامل (پدافند غیرعامل) چیست؟  
 
 برای آنکه دزد به خانه شما وارد نشود، چه اقداماتی انجام می‌دهید؟ حالا اگر وارد شد چه‌کار می‌کنید؟
 
برای اینکه دزد به خانه شما وارد نشود، به درها چند عدد قفل می‌زنید یا با حفاظ فلزی آنرا می‌پوشانید، به این عمل دفاع غیرعامل می گویند. یعنی کاری انجام می‌دهید تا دزد با دیدن این موانع از سرقت منزل شما منصرف شود، پس به صورت غیر مستقیم، از خودتان دفاع کرده‌اید. حالا اگر دزد به خانه شما آمد چکار می‌کنید؟ اول از همه با 110 تماس می‌گیرید، سپس با صدا و فریاد از همسایه‌ها کمک می‌خواهید و سعی بر دور کردن فرد می‌کنید، این عمل را دفاع مستقیم می‌گویند
 
پدافند_غیر_عامل1⃣
مقطع_ابتدایی

clockPNG
calender

20

قبل از ظهر

08:18

پنجشنبه -30 دی ماه