دلایل کند نویسی

1400-09-14

"دلایل کند نویسی کودکان و راهبردهای درمان پیشنهادی"

عمل نوشتن و قلم بدست گرفتن در کودکان با رشد عضلات و ماهیچه های انگشتان و مچ دست در ارتباط است، بطور کلی رسش باعث قوام  آن می گردد.انجام تمرینات حسی و حرکتی و ادراکی حرکتی و بازیهای دست ورزی و جنبشی باعث رشد اعصاب حرکتی و واکنش مناسب کودک به عمل نوشتاری می گردد .طریق نشستن، غلبه طرفی ،وضعیت بینایی، سلامت انگشتان، چپ دستی و راست دستی، نوع آموزش غذا خوردن و نوشتن ، اندازه قلم، همه و همه در درست نویسی یا ایجاد نارسانویسی و کند نویسی کودکان موثر است.بنابراین آموزش درست را فرابگیرید وعلل آن را نیز بدانید:

یک دلیلش ضعف عضلات انگشت است
یک دلیلش بد گرفتن مداد است.
یک دلیلش کوتاه بودن مداد است.
یک دلیلش بد نشستن و ارتفاع صندلی است.
یک دلیلش بد گذاشتن کاغذ روی میز است.
یک دلیلش چپ دستی است.
یک دلیلش گذاشتن سر روی میز و نزدیک دفتر و کتاب موقع نوشتن است.
یک دلیلش برتری چپ چشمی وبرتری راستی است.
یک دلیلش نارسایی بینایی و ضعف بینایی چشم است.
یک دلیلش سرعت عمل پایین در انجام کارهای ظریف وشخصی خودش است.مثل لباس پوشیدن و دگمه بستن و...
یک دلیلش زیاد بودن مطالب درسی است.
یک دلیلش نداشتن فرصت برای یادگیری  وتمرین و رقابت با دوستان است.
یک دلیلش انجام دادن تکالیف توسط والدین است.
یک دلیلش توقع زیادی و جاه طلبی کودک و والدین است.
یک دلیلش فقدان انگیزه به یادگیری است.
یک دلیلش سرکوفت زدن به دست خط و عدم دادن پاداش به میزان تلاش کودک است.
یک دلیلش شروع زودتر از موعد مقرر آموزش نوشتن است مثل پیش دبستانی یا خط نستعلیق و شکسته نستعلیق قبل از 9سالگی.
یک دلیلش آموزش غلط یا عدم کنترل ونظارت صحیح قلم و مداد به دست گرفتن در کلاس توسط معلم در منزل توسط والدین است.
دلیلش خود کتاب درسی برای بخصوص کلاس اول است که دونوع خط نسخ و نستعلیق وشکسته نستعلیق را معرفی کرد و موحب سردر گمی دانش آموزان شده.
راهبردهای پیشنهادی برای درمان کندیسی با منشاء ضعف عضلات:

اشکال در عضلات ضعیف انگشتان است که زود خسته می شود و کم رنگ می نویسد.
در ضمن تناقض در دو نوع خط نیز مشاهده می شود.بهتر است به خط نسخ بنویسد نه شکسته نستعلیق (نه زیبا نویسی).ابتدا درست نویسی را یاد بگیرد بعد زیبا نویسی.
خط دفتر را رنگی کنید.یک خط در میان بنویسد.مثلا یک خط سبز زمینه باشد.یک خط زمینه نارنجی.
از دفتر شطرنجی نیز می توانید استفاده کنید.برای نوشتن نسخ کلمات.
تایپ با کیبورد را نیز در منزل با خط نسخ شروع کند.
انداختن کش اسکناس به دور انگشتان دستی که می نویسد و سپس باز کردن انگشتان تا کش به شکل النگو در مچ بیفتد.
ورزش انگشتان را شروع کند مثل حرکت انگشتان بر روی پلکان رفتن.بالا و پایین رفتن.
خمیر بازی چنگ زدن به آن ورز دادن خمیر با دو انگشت سبابه و اشاره.
در نوشتن از روی الگو مثل نقطه چین کلمات حتما تایم و زمان را بگیرند وطبق زمان بنویسد سپس زمان را کم و کمتر کنید.
جستجوی اشیاء ریز مثل تیله، نخود، تراش، هسته خرما و... در داخل کیسه پراز ماسه و نمک یا چوب اره شده با انگشتان دستی که مداد به دست می گیرد.
غلت دادن گوی در داخل نمک و ماسه با انگشتی مداد به دست می گیرد.
با انگشتی که قلم می گیرد و می نویسد  از روی زمین چوب کبریت پخش شده را با ثبت زمان دونه دونه جمع کند.
چنگ زدن و فشردن توپ پلاستیکی یا تویپ چرخ ماشین و دوچرخه با انگشتان دستی که قلم بدست می گیرد.
بازی طناب کشی با بدو انگشت بصورت قلاب بین دو نفر یا بلند کردن وزنه با کش مفید است.
چنگ زدن و شانه کردن مو با دست توسط کودک.
ریش ریش کردن تار های فرش یا نخ کاموا با انگشتان دستی که قلم بدست می گیرد.
باز و بسته کردن درب بطری، پیچ و مهر، فقل در با کلید  در سایز ها و اندازه های مختلف در زمان مشخص با انگشتان دستی که می نویسد
شمارش اسکناس با دو انگشتی که مداد را می گیرد توسط کودک.ورق زدن کتاب نیز با دوانگشت مفید است.
جمع کردن سوزن ته گرد از روی آیینه با دوانگشت اشاره و سبانه که قلم را بدست می گیرد.

clockPNG
calender

07

قبل از ظهر

09:05

پنجشنبه -30 دی ماه