ثبت نام دانش آموزان

توجه : از تاریخ مراجعه اعلام شده فقط ۵ روز کاری جهت مراجعه به شعبه مربوطه فرصت دارید ، پس از اتمام مهلت تعیین شده ، مدرسه هیچ گونه تعهدی در قبال ثبت نام دانش آموز شما نخواهد داشت
ثبت نام دانش آموز

انتخاب تصویر تغییر تصویر حذف
انتخاب تصویر تغییر تصویر حذف
انتخاب تصویر تغییر تصویر حذف
انتخاب تصویر تغییر تصویر حذف
انتخاب تصویر تغییر تصویر حذف
انتخاب تصویر تغییر تصویر حذف
clockPNG
calender

45

قبل از ظهر

09:05

پنجشنبه -02 بهمن ماه